Activitats culturals

FESTA DE L’ESTIUEIG, del 23 al 25 de juliol
CENTENARI JOAN TRIADÚ, 30 I 31 de juliol. Info: anyjoantriadu.cat