VIURE EL POBLE

L’objectiu del programa Viure al Poble Més és afavorir la instal·lació i el desenvolupament d’activitat econòmica o d’iniciatives emprenedores que dinamitzin el desenvolupament local dels municipis catalans amb un menor nombre d’habitants, generin noves expectatives laborals i fomentin el creixement econòmic des d’un punt de vista sostenible.

El programa Viure al Poble Més, finançat mitjançant el Fons europeu per al desenvolupament regional (FEDER) i fons propis del Departament de Governació i Relacions Institucionals, és un instrument per promoure estratègies adients per al desenvolupament de les zones rurals, per afavorir la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la vertebració territorial de Catalunya.