Subvencions de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Ribes de Freser ha pogut renovar maquinària informàtica a l’oficina de turisme i l’àrea de cultura gràcies a l’aportació econòmica de la Diputació de Girona corresponent a 1133,96€ mitjançant la línia de subvenció pels ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies.

Així també, s’han dut a terme actuacions del projecte Aparca i Compra, la rehabilitació del Castell de St. Pere, i el fons de cooperació econòmica i cultural gràcies a les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) corresponent a un ajut de 3.000€; per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial corresponent a un ajut de 28.000€;  per la incentivació de les inversions municipals, a fi de contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris com és l’enllumenat públic corresponent a un ajut de 38.851€ i la promoció de les activitats de caràcter cultural corresponent a un ajut de 6.856€.

Aquestes ajudes fa anys que es demanen des de l’ajuntament i algunes d’elles tenen una línia continuista d’una banda, per la dinamització cultural, turística i comercial i per una altra, per la millora d’equipaments i serveis de les dependències municipals. Les subvencions han finançat part d’accions com la fira del Bestiar, activitats de la Festa Major i la biblioteca, com la fase final del Castell de St. Pere que enguany s’acabarà la seva part visitable amb il·luminació i plafons explicatius, i finalment, l’actuació per regular el trànsit al centre del poble mitjançant el projecte Aparca i Compra a fi de fomentar el consum i la compra.