Subvencions de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Ribes de Freser a través de diverses ajudes econòmiques de la Diputació de Girona ha pogut renovar maquinària informàtica a l’oficina de turisme i l’àrea de cultura corresponent a 1133,96€ mitjançant la línia de subvenció pels ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies.

Així també, s’han dut a terme actuacions del projecte Aparca i Compra, la rehabilitació del Castell de St. Pere, i el fons de cooperació econòmica i cultural gràcies a les subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) corresponent a un ajut de 3.000€; per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial corresponent a un ajut de 28.000€;  per la incentivació de les inversions municipals, a fi de contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris com és l’enllumenat públic corresponent a un ajut de 38.851€ i la promoció de les activitats de caràcter cultural corresponent a un ajut de 6.856€.

A nivell d’esports, l’Ajuntament ha sol.licitat la subvenció de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals gironins amb la candidatura de l’esquiadora ribatana, Núria Pau, i que li ha correspost un ajut de 223€.

En relació a la neteja de neu a les vies públiques i d’inversions en material per aquesta finalitat s’ha pogut comprar un esparcidor de sal i una làmina llevaneus corresponent a una inversió total de 9.914,74€ i a uns ajut de 2.021,31€ i 8.762,09€ respectivament.

Aquestes ajudes de la Diputació de Girona fa anys que es demanen des de l’ajuntament i algunes d’elles tenen una línia continuista d’una banda, per la dinamització cultural, turística, comercial i esportiva, i per una altra, per la millora d’equipaments i serveis de les dependències municipals com del manteniment a les vies públiques. Les subvencions han finançat part d’accions com activitats de la Festa Major i la biblioteca, com la fase final del Castell de St. Pere que enguany s’acabarà la seva part visitable amb il·luminació i plafons explicatius, com el suport a esportistes del municipi; i finalment, l’actuació per regular el trànsit al centre del poble mitjançant el projecte Aparca i Compra a fi de fomentar el consum i la compra.