4rt. Campus Ribatana FC

CAMPUS RIBATANA 2018Campus de futbol des del 16 al 27 de juliol:

Horari de 10h a 14h

Edats compreses: dels 4 als 16 anys.

Activitats diverses: futbol (entrenaments tècnics i tàctics); piscina i jocs dirigit per Xevi Melero.