Bona valoració campanya Facebook Vall de Ribes

Durant els mesos de maig i juny es va realitzar una campanya promocional al facebook de la Vall de Ribes mitjançant la comercialització d’experiències del sector turístic dividida en 6 sortejos amb diferents pacs de productes i serveis de la Vall de Ribes.

L’abast d’aquesta campanya ha estat molt positiva arribant a uns 4.892 participants, amb més de 400.000 publicacions mostrades i un augment de 2008 seguidors més a la xarxa social. Tot això ha estat possible gràcies a l’estratègia de segmentació específica per cadascun dels sortejos demostrant així, la repercussió dels “posts” entre els seguidors del facebook, comportant difusió del territori, de la seva oferta i eixamplar la comunitat seguidora de la Vall de Ribes.

Les variables escollides per la realització de la campanya han estat la selecció de diferents públics (sexe, edat, etc.), punt geogràfic, preferències lúdiques i àrees d’influència, entre d’altres. Ressaltar que una gran majoria de les publicacions han estat mitjançant els dispositius mòbils i que les campanyes dirigides al sector masculí han tingut un cost més elevat. Per tant, el sexe femení ha estat el públic principal en la presa de decisions en aquest tipus de sortejos, i les edats predominants han oscil·lat entre els 35 i 65 anys.

L’Ajuntament de Ribes de Freser no descarta anar repetint aquest tipus d’actuacions en properes ocasions a fi de promocionar i fidelitzar seguidors a la Vall de Ribes.