Convocatòria de subvencions esportistes

Dimecres 1 de setembre es va publicar la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a esportistes.
Per més informació: tauler d’anuncis de l’ajuntament de Ribes de Freser i edictes BOP de la Diputació de Girona.

Conv subv esportistes 01092021