Convocatòria subvencions comerç, serveis i moda

Objecte de l’ajut:
• Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis per promocionar i impulsar el sector, la competitivitat i la qualitat.

Persones beneficiàries:
• Professionals autònoms.
• Empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra) donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
• Administracions locals i organismes públics inscrits
• Entitats territorials, gremis i entitats socials sense ànim de lucre.
• Associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
• Empreses de serveis incloses a la subvenció:
o Tallers mecànics
o Serveis fotogràfics
o Copisteries i arts gràfiques
o Serveis de reparacions
o Agències de viatges detallistes
o Tintoreria i bugaderies
o Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
o Serveis de menjar preparat i càtering
o Bars i restaurants
o Serveis de lloguer d’esquí

Quantia:
• El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament.
• La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim, que s’especifica a continuació.

Procediment de la sol.licitud:
Es poden demanar des del dia 17 de juny fins el 22 de juliol les sol·licituds es presentaran per mitjans a través d’aquest enllaç

El termini d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva fins el 31 de desembre de 2021.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables (31 de març de 2022)