El Freser, un riu net

Jornada de neteja del riu
AFA IE Vall de Ribes
Dissabte, 28 de maig a les 10 h
Pl. mercat

Dur calçat i roba adequada.