La Generalitat de Catalunya presenta dues noves línies d’ajuts per al Ripollès

Les noves subvencions busquen pal·liar els efectes econòmics de les darreres mesures per fer front a l’emergència sanitària decretades al Ripollès i la Cerdanya i que van afectar molt durament la restauració, el comerç, els serveis i el sector turístic de la zona

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics derivats de les darreres restriccions per a contenir la pandèmia de la Covid-19 que van decretar les autoritats sanitàries al Ripollès i la Cerdanya, la Generalitat ha anunciat dues noves línies de subvencions econòmiques per a ambdós territoris.

La primera línia estarà destinada al sector de la restauració, el comerç al detall i els serveis com tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons de bellesa i estètica i serveis de menjar preparat i càtering. En aquest sentit, queden exclosos fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Per a poder optar a la nova convocatòria d’aquesta primera línia d’ajuts, les persones autònomes i empreses han de tenir com a mínim un establiment operatiu en algun dels municipis de la comarca i acreditar, mitjançant una declaració responsable, que la seva activitat s’ha vist reduïda un mínim del 50% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les aportacions, els establiments de comerç al detall i serveis rebran un ajut de 1.500 euros i els establiments de restauració, un de 3.000 euros.

D’altra banda, la segona línia busca donar suport al sector turístic de la comarca per tal de compensar les importants pèrdues econòmiques i garantir la continuïtat de la seva activitat. Hi poden optar persones autònomes i empreses donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats vinculades al sector turístic com guies de turisme acreditats i guies de muntanya, titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges, establiments i activitats que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

La nova subvenció consistirà en una aportació única de 1.500 euros per a guies de turisme, 10.000 euros per a establiments d’allotjament turístic, 1.500 euros per a agències de viatges i 7.500 euros per a establiments i activitats d’interès turístic.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a través del Canal Empresa. Ambdues convocatòries seran de concurrència no competitiva, és a dir, que el criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

Les dues noves línies d’ajuts s’obriran el pròxim dijous 14 de gener, a les 9 hores.

Els sol·licitants dels ajuts pel sector turístic del passat mes de novembre no hauran de fer cap tràmit, així com tampoc ho hauran de fer els beneficiaris dels ajuts al comerç, els serveis, la restauració i els centres d’estètica i bellesa dels passats mesos d’abril i octubre. Aquestes persones cobraran directament l’import corresponent de les presents subvencions.