La Generalitat posa en marxa una nova línia d’ajuts al treball autònom

Les persones beneficiàries rebran un ajut extraordinari de 2.000 euros destinat a afavorir el manteniment de la seva activitat econòmica i pal·liar els efectes de la pandèmia

Avui, dilluns 9 de novembre, comença el termini de presentació de les sol·licituds de la nova convocatòria de subvencions per a fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19 al territori català impulsada per la Generalitat. Aquest cop, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 20 milions d’euros a finançar ajuts per a les persones autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

A la nova convocatòria hi poden optar professionals donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris o socis cooperativistes, tots ells fins a un màxim de sis persones. A més, han de complir tres requisits: tenir el domicili fiscal a Catalunya; demostrar un rendiment net dels tres primers trimestres de 2020 que no superi els 13.125 euros; i justificar una base imposable de la darrera declaració de la renda igual o inferior a 35.000 euros.

Les persones beneficiàries rebran un ajut extraordinari i puntual de 2.000 euros en un pagament únic, compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinats a la mateixa finalitat.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament aquí. El procediment és de concurrència no competitiva, és a dir, que el criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds. La nova línia d’ajuts es podrà sol·licitar fins al divendres 20 de novembre o fins a exhaurir la dotació pressupostària prevista.

Resol els teus dubtes amb aquest FAQS.

Tota la informació de la convocatòria aquí.