La Vall de Ribes estrena un nou web turístic

Amb una imatge moderna i atractiva, el nou portal és una de les apostes més destacades dels municipis de la Vall en la seva estratègia turística i comunicativa per als propers anys.

Amb la voluntat de seguir donant a conèixer els actius del territori, els municipis de la Vall de Ribes han començat el curs 2019-20 amb un espai web completament renovat. El nou portal representa un salt endavant en termes de claredat i navegabilitat, ja que ofereix una arquitectura de continguts plenament optimitzada i una línia visual moderna, atractiva i trencadora. A més, el nou site ha estat programat des de criteris i tècniques pròpies del màrqueting turístic, que posen tots els elements al servei del posicionament estratègic i la visibilitat, dos aspectes indispensables avui en dia per tal de poder tenir presència i notorietat en qualsevol segment d’usuaris o població.  En aquest sentit, i gràcies a una millora dels textos, la renovació dels arxius fotogràfics i l’optimització generalitzada de totes les seccions, la Vall de Ribes assolirà amb aquest nou web una major visibilitat a la xarxa i, per tant, més capacitat de penetració entre els potencials visitants.

La renovació del web vallderibes.cat s’emmarca en la ferma aposta comunicativa que ha vingut desplegant els municipis de la Vall de Ribes durant els darrers mesos i que té per objectiu revitalitzar la imatge del territori a fi de potenciar la competitivitat dels municipis de la Vall com a destinacions turístiques. A banda de la renovació del portal web, la nova estratègia comunicativa ha permès dotar la Vall de Ribes d’una nova marca i un nou  eslògan, ambdós enfocats, també, a oferir als municipis eines renovades de promoció i projecció dels seus actius.

La voluntat de la Vall de Ribes és convertir el nou web en punt de referència informativa per a tots els potencials visitants i en un autèntic pol turístic que, amb el temps, admeti també funcionalitats comercials i interactives. És per això que el site destaca de forma especial en l’apartat gràfic i visual, que presenta gran dinamisme, atractiu, simplicitat i modernitat, conferint a la Vall de Ribes una imatge de destinació rellevant i amb molta personalitat pròpia. Mònica Santjaume, alcaldessa de Ribes de Freser, es mostra “orgullosa” del nou espai web, que defineix com una “oportunitat i una aposta de futur” per poder seguir “consolidant i projectant la Vall de Ribes com a destí turístic de qualitat”.

reduidaValldeRibes_1