L’Ajuntament de Ribes de Freser aprova unes ordenances fiscals amb un fort accent social i mediambiental

Les ordenances per a 2020 recullen una congelació dels principals impostos i taxes municipals, el suport a les famílies amb dificultats i mesures per fomentar l’energia neta.

L’Ajuntament de Ribes de Freser va celebrar ahir, 28 d’octubre, un Ple Extraordinari per aprovar les ordenances fiscals de l’any 2020. El consistori ribatà va aprovar, amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció dels grups municipals a l’oposició, un text que té com a eixos principals la congelació fiscal, la sensibilitat social i l’aposta per la sostenibilitat.

Pel que fa a la política fiscal, les ordenances de 2020 congelen els principals impostos i taxes municipals, una decisió que s’emmarca, en paraules de l’alcaldessa Mònica Santjaume, en la “voluntat de l’Ajuntament d’evitar que el ciutadà hagi de contribuir més a les arques municipals, a fi i efecte d’incentivar l’economia local i el desenvolupament del municipi”. En relació a la vessant social, el text aprovat ahir recull algunes mesures de suport a les famílies amb dificultats -com per exemple una bonificació de l’IBI per a les famílies nombroses-, que tenen per objectiu, en paraules de l’alcaldessa, “estar al costat de les persones que més ho necessiten”. Finalment, l’aposta per la sostenibilitat s’ha vist traduïda en una bonificació de l’IBI per a aquells habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sòl, entre d’altres.

Mònica Santjaume, alcaldessa de Ribes i també regidora d’Hisenda, es mostra “satisfeta” per les ordenances aprovades ahir, que defineix com a “socialment sensibles i mediambientalment compromeses”, emmarcant-les, a més, en un projecte “de fons i de futur” per al poble que posa l’accent en la “revitalització de l’economia local, la creació d’oportunitats per al teixit social i comercial ribatà i la transició progressiva del municipi cap a energies cada cop més netes”.