Millores zona esportiva

Aquestes setmanes s’estan portant a terme diferents actuacions de millora a la zona esportiva municipal per anar preparant les instal·lacions de cara a les activitats d’estiu.

Pel què fa al camp de futbol s’està finalitzant la instal·lació dels llums amb molta més potència per poder entrenar amb millors condicions, s’ha col·locat un sistema de megafonia fixa per ajudar al desenvolupament de les activitats que s’hi realitzen i poder-la usar en d’altres ocasions festives i/o lúdiques esportives que es celebrin allà durant la resta de l’any i per acabar, s’ha aprofitat per millorar l’estat de la gespa (ressembrat, punxonat i abonat) després de l’acabament de la temporada de futbol i abans de l’inici de les estades esportives.

Pel què fa al pavelló esportiu s’està pintant la façana del pavelló de la banda del passeig (ja que està tota plena de pintades) i s’està treballant la rehabilitació dels lavabos.

I finalment, en relació a la piscina ja es duen a terme tots els preparatius per la propera obertura aquest dissabte 21 de juny.