Ribes informa

ImprimirL’Ajuntament de Ribes de Freser, disposa des del 2016 un nou servei d’informació totalment gratuït per als ciutadans de la població a través del servei de missatgeria mòbil Whatsapp.

Aquest servei de missatgeria s’anomena “Ribes informa” i pretén ser una eina de difusió i d’informació àgil i gratuïta que permeti arribar al major nombre de veïns possible. El servei consisteix en un xat unilateral a través del qual s’enviaran missatges curts als veïns amb la informació relativa, bàsicament, a l’agenda d’activitats i als serveis municipals.

Cal donar-se d’ALTA voluntàriament mitjançant un petit reglament publicat a través de la web i xarxes socials municipals.  L’ALTA es produirà dins dels 5 dies laborables següents a comptar des de la data en què s’ha enviat el missatge. Amb tots els interessats que es donin d’alta en el servei “Ribes informa” es crearà una llista de difusió a la qual s’enviaran els missatges. D’aquesta manera es garantirà la privacitat de les persones que formin part d’aquest grup, ja que els números quedaran ocults.

Només s’enviarà, com a màxim, un Whatsapp al dia, preferentment de dilluns a divendres, entre les 9 del matí i les 21h del vespre, excepte en situacions d’urgència o d’especial interès, en què s’enviaria en qualsevol moment del dia o de la setmana. Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i creada exclusivament per al servei d’informació a través de Whatsapp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió.

Aquest servei és unidireccional. Això vol dir que no és un mitjà vàlid per comunicar-se amb l’Ajuntament i que les persones que hi enviïn informació a través d’aquest mitjà no seran ateses, perquè disposen d’altres canals oficials de comunicació. Tampoc no es podrà usar l’opció de trucada de Whatsapp. Aquest canal s’emprarà per facilitar la informació de les activitats que les associacions i entitats de Ribes duguin a terme sempre que ho hagin comunicat amb suficient antelació a l’Ajuntament de Ribes de Freser.

En qualsevol moment l’usuari d’aquest servei podrà enviar un correu electrònic a ajuntament@ajribesdefreser.cat amb la paraula “BAIXA Ribes informa” a l’assumpte del correu electrònic, i el “nom i cognoms i DNI” en el text del missatge. A partir d’aquest moment no rebrà més informació per aquest canal.

La informació d’aquest servei i les normes d’ús corresponents es publicaran a la web municipal i a la resta de xarxes socials municipals.