Nova actuació per millorar la xarxa d’enllumenat i reduir el consum elèctric

L’Ajuntament instal·larà, durant aquest any 2020, llums LED de baix consum als accessos del municipi i al camí que va de la zona esportiva a l’Oficina de Turisme.

L’Ajuntament de Ribes de Freser renovarà durant aquest any 2020 l’enllumenat públic de diverses zones del municipi. Concretament, està previst instal·lar llums LED de baix consum al camí que va de la zona esportiva a l’àrea de l’Oficina de Turisme, així com als accessos al municipi.

Amb aquesta actuació, que comptarà amb el suport de la línia de subvencions per a la dinamització territorial de la Generalitat, l’Ajuntament té per objectiu millorar substancialment la xarxa d’enllumenat de les dues zones afectades, estalviar energia i reduir les emissions de CO2. Aquestes millores permetran, a més, adaptar la nova il·luminació a la normativa vigent i, alhora, evitar les avaries que es produeixen per l’antiguitat de la xarxa.

El cost previst per a la renovació de l’enllumenat és de gairebé 62.000 euros, dels quals 43.000 corresponen a l’enllumenat dels accessos al municipi i 18.500€ a la il·luminació del carreró que uneix la zona esportiva i l’Oficina de Turisme. D’aquests 62.000 euros, 22.300 seran aportats per l’Ajuntament  i la resta provindran d’una ajuda de la Generalitat de Catalunya. Aquest suport s’emmarca en la línia de subvencions per a la dinamització territorial de municipis de menys de 2.000 habitants, que subvenciona projectes d’inversió relacionats amb la connectivitat digital, la millora d’equipaments municipals, l’impuls de l’activitat econòmica i la millora dels accessos a espais turístics, culturals o polígons industrials.

dinamitzacioterritorial_1