Primeres sancions identificació genètica ADN gossos

Fa un any es van iniciar els programa per implementar el sistema d’identificació genètica dels animals domèstics mitjançant l’ADN fruit de l’excés de deposicions de gossos a la via pública. Aquest fet provocava malestar veïnal i queixes reiterades cap a l’ajuntament de Ribes de Freser.

L’ajuntament de Ribes de Freser va optar per aquest sistema ja que la policia municipal no disposava de suficients recursos per detectar “in fraganti” els possibles infractors. Per tot pegat es va decidir engegar aquesta iniciativa molt innovadora, on Ribes és un dels primers ajuntaments catalans que han impulsat aquesta mesura.

Per implementar aquest nou sistema es va iniciar fa aproximadament un any una campanya informativa als veïns de Ribes per tal que censessin els seus gossos al cens municipal. Aquesta campanya va durar quatre mesos i els veïns van poder censar voluntàriament els seus animals. Un cop finalitzat aquest procés, l’ajuntament de Ribes de Freser va contractar a una empresa especialitzada en l’obtenció d’ADN i al mateix temps va signar un conveni de col·laboració amb els diferents veterinaris de la comarca per tal que realitzessin l’extracció de mostres de sang a tots els gossos que formaven part del cens municipal d’animals domèstics. Amb la voluntat d’implementar el més ràpid possible aquest sistema l’ajuntament de Ribes va assumir el 100% del cost de l’extracció de l’ADN per part dels veterinaris i també el 100% del cost de l’obtenció del perfil genètic de cada animal sempre que els veïns ho realitzessin dins d’un període de dos mesos, fora d’aquest termini els veïns han d’assumir el cost de les proves.

El passat setembre es van començar a recollir les primeres mostres de les deposicions que es trobaven en la via pública, un cop s’han analitzat les primeres mostres, es confirma que quatre veïns del municipi han infringit l’ordenança reguladora. Fruit d’això, l’ajuntament ha sancionat a aquestes persones amb 100€, tal com estableix l’ordenança municipal. Cal recordar que la mateixa ordenança també estableix que els infractors reincidents seran sancionats amb 150€.

Arran d’aquesta mesura, es pot afirmar que es detecta una reducció molt significativa de les deposicions en la via pública. Tot i l’èxit de la mesura l’Ajuntament de Ribes de Freser lamenta que allò que s’hauria pogut resoldre a través de l’actitud cívica dels propietaris de gossos, s’hagi hagut de solucionar per la via de la sanció administrativa.