Reduir l’incivisme en l’abocament de residus, una qüestió de tots i totes!

Davant l’augment de l’ús indegut dels contenidors d’escombraries i la deixalleria mòbil, l’Ajuntament recorda a la ciutadania l’existència d’un règim sancionador per incompliment de la normativa vigent.

Fer un bon ús dels contenidors de deixalles a Ribes de Freser, utilitzar la deixalleria mòbil en les hores assignades o plegar el cartró abans de llançar-lo al contenidor blau són petits gestos del dia a dia que beneficien al conjunt de la població. Per això, l’Ajuntament de Ribes de Freser recorda als veïns, veïnes i visitants la necessitat d’implicar-se activament en la correcta separació dels residus que es generen al territori, donant així la màxima importància a la cura del medi ambient.

Darrerament s’ha detectat un increment de l’ús indegut dels contenidors d’escombraries. Per aquest motiu, l’Ajuntament apel·la a la responsabilitat ciutadana i recalca que es poden aplicar sancions econòmiques a les persones responsables d’aquestes actituds incíviques.

El grup de treball format pels tres grups municipals del consistori constata que “la implicació i compromís dels veïns i veïnes és fonamental; i cal que, entre tots i totes, fem una passa més a l’hora de separar bé els residus i fer de Ribes de Freser un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient”.

Campanya de conscienciació ciutadana per millorar la recollida selectiva de residus

L’Ajuntament va impulsar el passat mes de febrer una campanya de sensibilització al voltant de la gestió dels residus generats per la població. Amb el lema ‘Vols pagar menys? Depèn de tu’, la iniciativa persegueix l’objectiu de conscienciar els ribatans i ribatanes sobre els costos econòmics que suposa fer una mala gestió dels residus i les conseqüències que això té per al medi ambient.

El cost de la gestió dels residus ha anat augmentant els darrers anys perquè els índexs de reciclatge són molt baixos per part de la població. Llençar la bossa d’escombraries en el cubell equivocat, no reciclar correctament, deixar mobles o trastos vells a la via pública o fer abocaments incontrolats en llocs no habilitats són pràctiques recurrents que suposen una despesa que acaba repercutint a la butxaca de la ciutadania. En concret, l’objectiu que es marca l’Ajuntament és millorar la recollida selectiva, és a dir, que la població col·loqui als contenidors corresponents cada residu. Si els veïns i veïnes deixen al seu lloc els diferents tipus de residus (rebuig, orgànica, vidre, paper, cartró i plàstic) s’aconseguirà reduir el cost municipal de la gestió dels residus. Per centralitzar aquesta campanya de conscienciació la Regidoria de Medi Ambient va habilitar el web www.mediambientribesdefreser.blogspot.com, on es poden consultar totes les dades al voltant de la gestió dels residus al municipi.

Al mateix temps, es va impulsar el nou servei de deixalleria mòbil, que té lloc els dissabtes de 10 a 14h al pàrquing de la C/Massana. També, en la mateixa localització, s’hi instal·larà un classificador “microdeixalleria” per poder classificar residus de mida petita, com són les piles o els cartutxos de tinta de la impressora.

RibesEscombraries1