Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat diferents subvencions a l’Ajuntament de Ribes de Freser en relació als projectes següents:

  • Cooperació Cultural, 9.947€ pel foment de les activitats culturals tant municipals com de les entitats locals.
  • Noves Tecnologies, 1.274,03€ per la millora dels equipaments informàtics municipals.
  • Sega de marges en camins municipals, 1.400€.
  • Enllumenat públic, 56.367€.
  • Monuments, 24.200€ per la rehabilitació de la última fase de restauració del Castell de Sant Pere.
  • Accions per promoció econòmica, 4.000€ pel foment del turisme de compres.

A més a més, i fora de concurrència pública ha concedit dues ajudes més en relació:

  • Instal·lació d’un equip de depuració autònom al barri del Serrat Roig a Bruguera i la connexió a la xarxa d’un petit tram del Carrer Nostra Senyora de Gràcia per un import de 42.572€.
  • Implementació del senderisme a la Vall de Ribes, 20.000€.