Trobada de diables

Trobada diablesTROBADA DE DIABLES
Dissabte, 27 d’octubre
18.30 h màgia al teatre
20.30 h correfoc