Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10589 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 13/2022 i 14/2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10588 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10587 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10586 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la Residència
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10410 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un administratiu/va de serveis tècnics i creació d'una borsa
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9820 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractacions de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9819 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractacions de personal laboral
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9767 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Nomenament de funcionaris interins
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9762 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, d'un/a administratiu/va de serveis tècnics
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9605 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2022