Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5844 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5699 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Llista provisional d'admesos i exclosos, designació del tribunal i data de les proves del procés selectiu per a una plaça de peó de brigada
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5606 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a tres places de peó de neteja
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5492 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovacio inicial del Projecte basic i executiu del Carrer Núria
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5329 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de quatre joves en el marc del projecte brigades joves
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5319 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractació i nomenaments urgents de personal
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4763 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4701 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 07/2022
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4371 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4162 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4, 5 i 6/2022