Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2017 Bop: 112-0 Edicte: 4802 ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball per a la contractació laboral temporal dels llocs de treball de diplomat/da en infermeria, auxiliar de geriatria i operari/a de neteja/ajudant de cuina
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4589 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de pressupost 4-5-6-7/2017
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4453 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació dels permisos de caça per a l'any 2017
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4401 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de dissolució del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4329 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4327 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3632 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUP
Exercici: 2017 Bop: 86-0 Edicte: 3518 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 86-0 Edicte: 3517 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de correcció d'errada material
Exercici: 2017 Bop: 85-0 Edicte: 3440 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'una ordenança