Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9248 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació del pressupost de la Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9233 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9227 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'uns expedients de modificació del pressupost
Exercici: 2017 Bop: 213-0 Edicte: 9202 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9201 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7313 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 11, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per a la prestació de serveis i realització d'activitat a la zona esportiva, piscina, casal municipal de cultura, biblioteca pública i sales de l'ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 160-0 Edicte: 7180 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 9/2017
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6075 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci sobre selecció de personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6074 CONSORCI DE TURISME DE LA VALL DE RIBES Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016