Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4593 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2019 i 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3436 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3415 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública de l'Ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3414 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública del Reglament intern d'armament de la Policia Local
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3387 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública del plec de clàusules i la licitació dels permisos de caça corresponents a la temporada 2019
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3373 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2542 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2538 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1906 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1870 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de correcció d'errades