Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7701 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7235 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7056 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6963 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 7/2019 de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6046 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6045 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5740 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del registre electrònic
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5739 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva del Reglament intern d'armament de la Policia Local de Ribes de Freser
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5537 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de delegacions de l'Alcaldia als regidors