Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 754 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d´aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 554 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació d'un contracte de serveis
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10879 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10877 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10822 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública d'expedient de baixa d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10293 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 3/2017 Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10290 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de pressupost 10/2017 i 11/2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9248 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació del pressupost de la Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9233 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018