Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 117 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractació i nomenaments d'urgència
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Bases i convocatòria del procés de selecció de tres places de peó de neteja
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 89 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Bases i convocatòria d'una plaça de tècnic/a de Turisme
Exercici: 2022 Bop: 6-0 Edicte: 58 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de la modificació del Projecte de rehabilitació del Pont Coma
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11272 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del projecte de "Renovació de l'enllumenat públic del municipi de Ribes de Freser"
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11271 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del Projecte executiu de renovació de l'enllumenat públic dels nuclis agregats del municipi de Ribes de Freser
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11270 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 13/2021
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11268 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11090 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11048 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10 i 11/2021