Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1772 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial d'un conveni amb la propietat de l'immoble situat a la carretera de Ribes 99
Exercici: 2020 Bop: 51-0 Edicte: 1768 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial d'un conveni amb la propietat de l'immoble situat a la carretera de Ribes 97
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1708 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Anunci de correcció d'errades sobre el pressupost d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1707 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1220 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Licitació d'un contracte de subministrament amb modalitat d'arrendament financer
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 625 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva del pressupost general i plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 12-0 Edicte: 175 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 239 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Correcció d'errades de l'edicte 10189 de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10488 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10189 AJUNTAMENT DE RIBES DE FREBER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte