Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3345 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3135 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de pressupost 1/2018 i 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2965 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2961 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 51-0 Edicte: 2103 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 51-0 Edicte: 2088 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 49-0 Edicte: 2005 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 754 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d´aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 572 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 POUP Vall de Ribes