Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4557 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4423 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Correcció d'errors a l'Ordenança núm. 27, reguladora del desplegament de les xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3843 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovacio inicial de l'Ordenança fiscal número 27, reguladora del desplegament de les xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3840 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Ribes de Freser arran de la crisi econòmica generada per la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3775 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Informació pública de la modificació de les bases execució del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3774 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Informació pública de la modificació de les bases d'execució del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3766 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de l'expedient 4/2020 de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3765 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3660 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del plec de clàusules i la licitació dels permisos de caça any 2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3309 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del Projecte de reforma de la sala de calderes de la Residència Geriàtrica