Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5068 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4024 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer del període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3975 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de l'ús públic de la piscina municipal de Ribes de Freser
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3959 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3792 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3648 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de correcció d'errada
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3345 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 74-0 Edicte: 3135 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de pressupost 1/2018 i 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 3077 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci referent a l'acceptació de la delegació de les competències dels sistemes de sanejament en alta del termes municipals de Campdevànol, Camprodon, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses
Exercici: 2018 Bop: 70-0 Edicte: 2965 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació d'un contracte d'obres