Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10481 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de notificació d'un decret d'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10419 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 12/2018 de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10418 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 4/2018 de la Residència Municipal per a la Gent Gran Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9986 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9923 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9665 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9472 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9459 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública d'expedient de baixa d'obligacions reconegudes pendents de pagament d'exercicis tancats de l'organisme autònom de la Residència per a la gent gran Vall de Ribes
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9507 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'uns expedients de modificació de crèdit