Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 251 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 241 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Bases generals reguladores dels processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10210 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 2-0 Edicte: 10170 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial de la Relació de llocs de treball per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9555 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments municipals
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9011 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Contractacions de personal laboral i nomenament de funcionaris interins en caràcter de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 8778 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva del II Pla d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Ribes de Freser 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8750 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8955 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació inicial d'un projecte d'obres