Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10488 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10189 AJUNTAMENT DE RIBES DE FREBER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10188 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10122 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9798 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 10/2019 de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9611 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9059 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9007 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8617 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8616 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2019