Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6711 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Expropiació forçosa d'un bé
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6688 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions a esportistes en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament de Ribes de Freser
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6668 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 07/2021
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6662 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de Residència
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6653 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva de la plantilla de personal 2021
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Correcció d'errades
Exercici: 2021 Bop: 132-0 Edicte: 6132 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5815 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 5/2021 i 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER - Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera secretaria intervenció