Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9059 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9007 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8617 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8616 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8566 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7701 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE PLANOLES Anunci d'aprovació inicial del refós de la modificació puntual núm. 2 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2019 Bop: 180-0 Edicte: 7235 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7056 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6963 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 7/2019 de l'Ajuntament de Ribes de Freser