Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6075 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci sobre selecció de personal
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6074 CONSORCI DE TURISME DE LA VALL DE RIBES Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6073 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 137-0 Edicte: 6065 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 129-0 Edicte: 5724 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5694 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUP de la Vall de Ribes
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5693 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa
Exercici: 2017 Bop: 128-0 Edicte: 5683 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals núm. 11 i 13
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5633 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'adjudicació definitiva d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 121-0 Edicte: 5487 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Anunci de licitació del contracte de servei escolar de menjador de l'escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser