Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8275 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de delegació de competències
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8179 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional dels expedients de modificació de crèdit 10/2018 i 11/2018
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8177 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 170-0 Edicte: 7646 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7536 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de renovació de drets funeraris o reversió a favor de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7535 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7534 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 160-0 Edicte: 7333 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de pressupost 7/2018 i 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7311 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació del contracte de gestió d'un servei públic
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7310 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de licitació d'un contracte de subministrament