Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 570 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 13/2018
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11186 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Instrucció de la contractació menor
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11027 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'expropiació forçosa
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10955 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10942 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de l'oferta pública ocupació de l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10941 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública dels expedients de modificació de pressupost 13/2018 i 14/2018
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10940 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10812 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10481 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de notificació d'un decret d'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 236-0 Edicte: 10419 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 12/2018 de l'Ajuntament de Ribes de Freser