Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2542 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2538 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1906 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació d'unes bases de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1870 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1664 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de nomenament de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1570 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1567 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió a mitjà propi
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1490 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de dissolució d'un organisme autònom
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 570 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 13/2018
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11186 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Instrucció de la contractació menor