Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6046 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6045 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5740 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del registre electrònic
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5739 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva del Reglament intern d'armament de la Policia Local de Ribes de Freser
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5537 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de delegacions de l'Alcaldia als regidors
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5536 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5535 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci referent al règim de dedicació, retribucions, assistències i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5534 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci de delegació de competències del Ple a favor de l'alcaldessa
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4593 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2019 i 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3436 AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER Anunci d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit